Reklam-, företag- eller familjeporträtt? Kontrasterna i dessa kategorier är fantastiska.